45 Wojskowy Oddział Gospodarczy

 
45 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wędrzynie został sformowany 21 marca 2011 r., a kolejne miesiące działalności to przygotowywanie do pełnej gotowości działania, toteż nie można powiedzieć, że w marcu 2011 r. jednostka ta już w pełni działała.

1 czerwca 2011 r. wydany został pierwszy w historii jednostki Rozkaz Dzienny Komendanta 45 WOG. Dla upamiętnienia tego faktu, zgodnie z uchwałą zebrania żołnierzy zawodowych 45 WOG Komendant wystąpił z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o ustanowienie dnia 1 czerwca Świętem 45 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Wędrzynie.

Komendantem 45 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Wędrzynie jest ppłk Sławomir Lewicki.